V-Tech

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จังหวัดนครนายก